ELIO Driver pre VRP:

 • ELIO Driver pre VRP verzia 2.00.01
               - podpora platobného terminálu SumUp aj tlačou potvrdenia o platbe

   
 •  
 • Manuál pre nastavenie - Bluetooth tlačiarne
 •  
 • Manuál pre nastavenie - Sunmi V1
 •  
 • Manuál pre nastavenie - elio m500
 •  
 • Manuál ELIO driver Android 9.0 - Vypnutie tlačovej fronty
 •  
 • ELIO driver pre Android 9.0 - 

 


ELIO Driver VRP pre elio miniPOS A02 (iba verzia Android 5):

 • ELIO Driver VRP pre elio miniPOS A02
 •  
 • Manuál pre nastavenie tlače - elio miniPOS A02

 


Pokladničný software pre Android:

   Kasa
 bez mesačných poplatkov 

ELIO KASA:

!!! Potrebné aktualizovať na najnovšiu verziu (opravené rôzne chyby aplikácie - popis vždy pod verziou)!!!

 • ELIO KASA  -   aplikácia pre verzie Android 4.4 a vyššie     . .  aktualízácia 
   
 • Doplnené funkcie a zmeny:

 

 • 20.12.2019
 •  
 • Verzia: ekasa_1_00_06.apk
 •  
 • - na vytlačenom doklade sa zobrazuje - zaplatená suma a výdavok
 • - oprava pádu aplikácie pri výbere Serial CHDU na nepodporovanom modeli
 • - po spracovaní dokladu ostane v hornej lište text CEKOM resp. VRÁTIŤ
 • - pridaná sekvencia pre otváranie pokladničnej zásuvky pri modeloch elio T2 mini
 • - pridané funkcie pri pripojení USB klávesnice (F7=Cena, F6=Zľava) 

 

 

 • 12.12.2019
 •  
 • Verzia: ekasa_1_00_04.apk
   
 • - prepojenie na taxameter DIGITAX 
 • - kontrola povolených znakov  v názve tovarov aj pri zadavaní do zoznamu
 • - možnosť nastaviť veľkosť písma pre tlačítka (v kalkulačke, v hlavnom menu položiek)
 • - pridaná funkcia : Použitie jednoúčelového poukazu
  - automatické odosielanie neodoslaných učteniek
 •  
 • 24.10.2019
 •  
 • Verzia: ekasa_1_00_03.apk
 •  
 • - potrebné úpravy pre komunikaciu so zariadením A6
 • - oprava Reportov (Úhrada faktúry, Hotovosť v zásuvke)
 • - oprava v režime Kalkulačka (zadávanie voľnej ceny)
 •  
 • 21.10.2019
 •  
 • - Verzia: ekasa_1_00_02.apk
 •  
 • - opravené reporty podľa tovarových skupín (pridaná suma CELKOM za každú tovarovú skupinu)
 • - opravená funkcia "Cena bez DPH" (zadávanie ceny bez DPH pri predaji)
 • - optimalizácia rýchlosti zálohy údajov (záloha dokladov, celková záloha)
 • - opravená funkcia "Evidencia polohy" - voľba je aktívna iba v prípade prenosnej pokladnice
 •  
 •  

 • 8.9.2019

               - doplnené funkcie pre REST API
        

 •  
 • 26.8.2019
  - potrebné úpravy pre komunikaciu s A5
  - v CHDU nástrojoch doplnené INFO :  informácia o zaplnení a číslo CHDU
 •  


 • 13.8.2019
 • - oprava zaokrúhlovania pri rôznych verziach Android
  - kontrola zadania čísla faktúry pri funkcii Úhrada faktúry
  - do prehľadov doplnená informácia o úhrade faktury
 •  


 • 28.7.2019
 
 • - podpora STORNO úhrady FA
  - oprava použitia snímača čiarových kódov v default nastavení ENTER , aj pri obrazovke tovary
  - implementácia REST API , pre SW tretrích strán ,   u nás napríklad pre KIOSK
  - oprava databázy tovarov

 

 • 17.6.2019
   
 •             - v režime Kalkulačka pridaná možnosť otvorenej ceny PLU s násobením
              - oprava kontrola IČO , nemusí obsahovať v IU , pre zahraničných podnikateľov a firmy
              - oprava kontroly  adresy v podľa IU , popisné / súpisné číslo

              
 •              - tlač potvrdenia platby kartou SumUp na učtenku .
 •   
 • 10.6.2019
 •  
 •              - v režime Kalkulačka pridaná možnosť vytvárať neplatné účtenky.
 •              - v režime Kalkulačka opravená funkcia používania snímača čiarových kódov
 •              - pri zariadení elio miniPOS A7 , opravená chyba odpájania CHDÚ pri prechode do úsporného režimu 
 • 17.6.2019
 •      - oprava tlače QR kódov pre 58mm tlačiarne, eliominiPOS A7.         
 •                       
 • Manuál KASA V.03
 •  
 • Servisný manuál
 •  
 • ELIO KASA - Krátky používateľský manuál
 •  
 • Nastavenie kom. rýchlosti - ELIO XP Q260 NL
 •  
 • Nastavenie kom. rýchlosti - ELIO XP Q800
 •  
 • Nastavenie kom. rýchlosti - ELIO XP 58IIK
 • ES file explorer
 •  
 •  

SumUp Air:

 • Preberací protokol (pdf)
 • Základné informácie o SumUp (pdf)
 • Manuál pre nastavenie elio driver, platobného terminálu SumUp a VRP (pdf)

 

Adobe Reader Program na otvaranie pdf dokumentov